Ważne daty

7 każdego miesiąca: Karta podatkowa

10 każdego miesiąca: składki ZUS - jednoosobowa działalność gospodarcza

15 każdego miesiąca: Składki ZUS - pozostali płatnicy

mapaDlaczego My

Wraz z naszymi usługami otrzymują Państwo jednocześnie szereg korzyści, m.in.:

  • redukcja kosztów związanych z działem księgowym w firmie (koszty związane z: zapewnieniem powierzchni biurowej, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry i ich wynagrodzenia, zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkoleniem pracowników i prenumeratą fachowych czasopism),
  • reprezentujemy firmę przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,
  • podpisujemy i wysyłamy do odpowiednich instytucji wszystkie deklaracje, sprawozdania i formularze,
  • możliwość odbierania niezbędnych dokumentów w siedzibie klienta
  • odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy księgowe ponosi nasze biuro,
  • posiadamy Licencje Ministra Finansów uprawniającą do świadczenia usług rachunkowych
  • w przypadku kontroli firma odsyła kontrolujących do biura rachunkowego,
  • wsparcie merytoryczne w kwestaich związanych z prawem księgowym.