Ważne daty

7 każdego miesiąca: Karta podatkowa

10 każdego miesiąca: składki ZUS - jednoosobowa działalność gospodarcza

15 każdego miesiąca: Składki ZUS - pozostali płatnicy

mapaZapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem

Nasze usługi skierowane są zarówno do spółek prawa handlowego, jak i spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Zakres uslug ksiegowych:

 • Księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie ewidencji i deklaracji do systemu Intrastat,
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych, Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych,
 • Wyprowadzanie zaległości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Opracowanie instrukcji kasowej,
 • Sporządzanie podatkowej dokumentacji cen transferowych,
 • Reprezentowanie klienta- pełnomocnictwo,
 • Usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyboru sposobu jej opodatkowania,
 • Sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • Wystawianie rachunków, faktur VAT, oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT na niektóre materiały budowlane,
 • Doradztwo rachunkowo – księgowe,
 • Inne.